10/23/2017

Lapin yliopiston tohtoriopintojeni toiminnallinen osio; Ilmastokanava, tuottaa tutkimusmateriaalia vuoden 2018 ajan yhdistäen kahdeksan eri alojen ammattitaiteilijaa ja kahdeksan ilmastotyötä tekevää järjestöä tuottamaan tasaveroisina yhteistyökumppaneina ilmastoaktivismitaidetta hyväksikäyttäen taideaktivismista olemassa olevaa tietoa.
Ilmastokanava tuo esille järjestöjen ilmastoteemoja, jotka liittävät ilmastonmuutoksen Suomeen. Ilmastoaiheet esitetään taidetekojen välityksellä ensin julkitiloissa ja dokumentoinnin jälkeen sosiaalisen median eri kanavien kautta; popularisoiden ilmastonmuutosta ja aktivoiden ihmisiä.  Hankkeen eri osiot dokumentoidaan järjestelmällisesti. 
Ilmastokanavan taiteen vaikuttavuuden ja toimivuuden tutkimus toteutetaan sisällönanalyysimenetelmällä. Tutkimuksen tulokset lisäävät tietoa taideaktivismin kehittämismahdollisuuksista, taideaktivismin vaikuttavista mekanismeista ja sen viestinnällisestä toimivuudesta.