Has the endless November come?

 

Has endless November come?

describes the impact of climate change on Finland's winter and Finnish identity, which has been built largely on northern nature and coping with winter. Is the snowy white on the Finnish flag no longer true in the coming decades? What kind of chasm opens up with the disappearance of the symbols and soul landscape of Finnishness, and the change in living conditions and the environment?


On the surface, it seems that the change or disappearance of winters is not a major or official concern. Finns and people in general are such adaptable creatures that even the abnormal quickly begins to feel normal. Have there ever supposedly been decent winters in southern Finland?

 

Winter continues in the indoor ski centres, ice rinks and ski resorts. If one is haunted by the dark snow-free abnormality, it is always possible to fly to the other side of the world to escape the dark, uncomfortable season.
For decades, Finland and other Western societies have lived in a utopia made possible by fossil energy, where swift movement and over-consumption are considered normal and where mountains of food and goods are shipped from the other side of the world. Luminescence, the diurnal cycle and seasons are under human control. In a 24/7 society, it doesn’t matter if it is day or night, the lights are on, the internet is working; everything works. At the same time, there is still talk of the Finns' particularly close relationship with nature, which is probably a thing of the past.
In addition to everyday life, the unrealistically omnipotent world of fossil utopia has also been reflected in winter sports. Hockey in particular is a huge business in itself and the links between the sport and the economy and politics are numerous. Hockey is a kind of extension of the Winter War, a patriotic battle, also for its terminology. Admittedly, it is also played absurdly in areas where ice has never been seen under normal conditions and teams fly around the world from one match and rink to another.
Perhaps natural winters will still return after several generations; if a sensible international climate policy is now pursued and climate change can be contained within reasonable limits. Maybe the golf current will change unpredictably and the North will cool down despite climate change, at least for a while. Despite the current cost, Finland's winter and four seasons live on as persistent mythical beliefs, at least in Christmas cards and in the decorations of the public spaces of shopping malls.

 


Onkos tullut loputon marraskuu? 


kuvaa ilmastonmuutoksen vaikutusta Suomen talveen. Suomalainen identiteetti on rakennettu paljolti pohjoisen luonnon ja talven kanssa pärjäämisen varaan. Onko Suomen lipun hangen valkoinen enää totta tulevina vuosikymmeninä? Minkälainen kuilu avautuu suomalaisuuden symbolien ja sielunmaiseman kadotessa, elinolojen sekä ympäristön muuttuessa?

Päällisin puolin vaikuttaa siltä, ettei talven muuttuminen tai katoaminen ole suuri tai virallinen huolenaihe. Suomalaiset ja ihmiset yleensä ovat on niin sopeutuvia olioita, että epänormaalikin alkaa nopeasti tuntua normaalilta. Onko Etelä-Suomessa muka joskus ollut kunnon talvia?

Talvi jatkuu hiihtohalleissa, jäähalleissa ja keinolumella pyörivissä laskettelukeskuksissa. Mikäli pimeä lumeton epänormaalius ahdistaa, on aina mahdollista lentää toiselle puolelle maailmaa pimeää, epämukavaa epävuodenaikaa pakoon.
Vuosikymmeniä länsimaiset yhteiskunnat ovat eläneet fossiilienergian mahdollistamassa utopiassa. Myös Suomessa pidetään normaalina erittäin nopeaa liikkumista, yltiökulutusta ja ruoan ja tavaravuorien rahtaamista toiselta puolelta maailmaa.
Valoisuus,
päivänkierto ja vuodenajat ovat ihmisen hallinnassa. 24/7 yhteiskunnassa ei ole väliä onko päivä vai yö, valot palavat, netti toimii; kaikki toimii. Samalla edelleen puhutaan suomalaisten erityisen läheisestä luontosuhteesta, joka lienee jo enemmän historiaa.
Fossiiliutopian epärealistisen kaikkivoipa maailma on arjen lisäksi heijastunut myös talviurheiluun.
Erityisesti jääkiekko on itsessään valtava bisnes ja urheilulajin kytkökset talouteen ja politiikkaan ovat lukuisat. Jääkiekko on eräänlaista jatketta talvisodalle, isänmaallista taistelua, myös termistönsä puolesta. Tosin sitä pelataan absurdisti myös seuduilla, jossa jäätä ei normaalioloissa ole nähty koskaan. Peruselementistä, jäästä, ollaan hyvin kaukana kun jääkiekkojoukkueet lentelevät ympäri maailman kaukalosta toiseen.
​Ehkä luonnonmukaiset talvet vielä palaavat useamman sukupolven päästä Suomeen. Lunta ja pakkasta tullaan vielä joskus näkemään, mikäli kansainvälisessä ilmastopolitiikkassa onnistutaan nyt. Myös on mahdollista että golf-virta muuttuu arvaamattomasti ja Pohjola kylmenee ilmastonmuutoksesta huolimatta, ainakin hetkeksi.
Suomen talvi ja neljä vuodenaikaa elävät nykyisestä elämänmenosta ja vallitsevista sääoloista huolimatta sitkeinä myyttisinä uskomuksina. Jos talvea ei enää ole ulkona ja luonnossa, niin ainakin se säilyy ostoskeskusten somisteissa ja joulukorteissa.